Hydrologia

Aktualny poziom wody w zbiorniku Jeziorsko

Zbiornik Jeziorsko
Źródło: http://wzk.poznan.uw.gov.pl/


=================================================================

Aktualny stan wód w rzekach


Źródło: www.pogodynka.pl